Drukāt

Carnikavas baznīca

.

Baznica pavasaris2Carnikavas novadā netālu no Gaujas, vēsturiskajā centrā – Siguļos jau 280 gadus atrodas Carnikavas dievnams. Baznīca ir unikāla, jo ir vienīgā koka baznīca, kas saglabājusies Vidzemes piekrastē. Tās būvniecība pabeigta 1728. gadā.

Carnikavas luterāņu dievnams ir iekļauts Valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā kā Vietējās kultūras vēstures un kultūras piemineklis.


2008. gada jūlijā ir veikts vizuālās apsekošanas darbs un konstatēts, ka dievnams ir ļoti bēdīgā stāvoklī.

Draudze ar Carnikavas novada domes, Ādažu draudzes un privāto ziedotāju atbalstu ir paveikusi šādus darbus:
- Atjaunoti un ielikti logi (2008. gadā);
- Ierīkota elektrolīnija līdz dievnamam (2008. gadā);
- Remontēta fasāde, nostiprināti pamati dievnama labajā pusē, pilnība atjaunots tornis, tā konstrukcijas un jumts. Uzlikts krusts tornī (2011. gadā);
- Ierīkota telpa altāra daļā – lūgšanām (2011. gads);
- Nomainīts jumta segums pret jaunu māla dakstiņu jumtu (2012. gadā).

Par situāciju 2014. gada nogalē stāstīja Ādažu draudzes valdes loceklis Artūrs Veispāls: „No Carnikavas pašvaldības ir saņemta nauda 21 000 EUR apmērā, par kuru ir atjaunoti pamati un baznīcas priekšējais labais stūris, nomainot satrupējušos baļķus pret jauniem. Papildus 2014.gadā ir piesaistīti privātie ziedojumi 1500 EUR apmērā, kas izmantoti baznīcai piederošās zemes sadalīšanai ar mērķi daļu no tās pārdot Carnikavas novada domei. Darījums noslēdzies 2014. gada 8. decembrī, iegūtos līdzekļus, apmēram 90 000 EUR, paredzēts izmantot baznīcas restaurācijas nākamajā kārtā, kad tiks pabeigta visu ārsienu restaurēšana, nomainīta griestu pārsedze, ieklāta jauna grīda un ieliktas jaunas ārdurvis. Lai baznīcu pilnībā pabeigtu, vēl nepieciešami apmēram 100 tūkstoši EUR. Tāpēc visus aicinām ziedot, tad 2015. gada Ziemassvētkus varēsim sagaidīt ļoti senā un skaistā, bet galvenais - savā novada dievnamā."

2014. gadā paveiktie darbi (rekonstrukcijas projekta pirmais etaps):
- Baznīcas pacelšana un nostiprināšana
- Esošo pamatu daļas demontāža
- Jaunu pamatu izbūve
- Koka vainagbaļķa nomaiņa un protezēšana
- Satrupējušās sienas (stūris) baļķu nomaiņa

2015. gadā plānotie darbi (rekonstrukcijas projekta otrais etaps):
- Esošo pamatu atlikušās daļas demontāža
- Jaunu pamatu izbūve
- Koka vainagbaļķa nomaiņa un protezēšana
- Koka pārsedzes baļķu nomaiņa, griestu izbūve
- Baznīcas nolaišana, nolīmeņošana
- Torņa sēdināšana, pagaidu torņa balstu demontāža
- Grīdas demontāža un jaunas koka grīdas un altāra daļas izbūve
- Vējtvera, jaunu durvju un balkona konstrukciju izbūve

Ziedojumi:
Ziedot Carnikavas baznīcai un tās atjaunošanai iespējams, veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi „Carnikavas baznīcas atjaunošanai":

‌Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
Bankas konts: LV39UNLA0002000701636


Liels paldies visiem, kas rūpējušies par dievnamu, tā atjaunošanu un ziedojuši laiku, darbu un finanses, lai Carnikavas dievnams atdzimtu!

Pašlaik Carnikavas baznīca kopā ar Baltezera baznīcu ietilpst Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē.

‌Sīkāka informācija par Carnikavas dievnama atjaunošanu, sazinoties ar draudzes padomes priekšnieci Daigu Grencbergu (tālr. 29112951, e-pasts: ) vai valdes locekli Artūru Veispālu (tālr. 29218189, e-pasts: ).