Drukāt

Carnikavas novada logo

.

Šobrīd esošais Carnikavas novada logo

 

 

 

 

Logo pielietojums: Carnikavas novada logo ar domes atļauju var lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumam. Saskaņā ar Carnikavas novada domes lēmumu var atļaut lietot Carnikavas novada logotipu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.

Sauklis: Carnikava - Dzīvo zaļi!

Saukļa pielietojums: Carnikavas novada sauklis ar Carnikavas novada domes atļauju var lietot pasākumos, izdevumos un objektos ar augstu saturisko, māksliniecisko un estētisko līmeni, kā arī kvalitatīvām precēm, suvenīriem un iesaiņojumam.

Saskaņā ar Carnikavas novada domes lēmumu var atļaut Carnikavas novada saukli arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos.