Drukāt

Dalība tūrisma izstādēs 2014

.

Carnikavas novads kopā ar Jūrmalas kūrortpilsētu un citiem projekta partneriem 2014. gadā tika popularizēts ārvalstu tūrisma izstādēs un konferencēs. Ar projektu „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2014" Jūrmalas pilsētas dome kā vadošais partneris īstenoja kopā ar SIA „Hotel Jūrmala Spa", SIA „BBH Investments" kūrortviesnīcu „Baltic Beach Hotel", Carnikavas novada domi, SIA „Baltijas Ceļojumu grupu", kūrortviesnīcu „Kurši Hotel & SPA", Latvijas Restorānu un viesnīcu asociāciju, tūrisma aģentūru „TAS Baltics". Šī projekta ietvaros tā dalībnieki piedalījās kopumā 18 tūrisma izstādēs stratēģiskajos ārvalstu tirgos Krievijā, Norvēģijā, Vācijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Baltkrievijā un Ukrainā.
 
Dalību ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs 50% apmērā līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta mērķis bija sekmēt Latvijas atpazīstamību un ekonomikas attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs. Dalība tūrisma izstādēs un gadatirgos tika organizēta Jūrmalas vai Latvijas tūrisma stendā, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes un Tūrisma attīstības valsts aģentūras 2013. gada 31. oktobra vienošanos Nr. 2013-32/1.1-16/1085" un Jūrmalas pilsētas domes noslēgto līgumu Nr. L-ĀTA-13-1858 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projektu Nr. ĀTA /2.3.1.1.1/13/56/048 „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs-2014" apakšprogrammā „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings".

Carnikavas novada dome 2013.gada 29.oktobrī parakstīja vienošanos par atbalstu dalībai nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, saskaņā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Latvijas kā tūrisma galamērķa konkurētspējas stiprināšana ārējos tirgos” (projekta identifikācijas nr. 2DP/2.3.1.1.2./10/IPIA/LIAA/002), kas īstenots saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros. Carnikavas novada dome piedalījās Somijas starptautiskā tūrisma izstādē „MATKA” no 16.01.2014.-19.01.2014., Vācijas starptautiskā tūrisma izstādē „Reisen Hamburg” no 05.02.2014.-09.02.2014. un Igaunijas starptautiskā tūrisma izstādē „Tourest” no 14.02.2014.-16.02.2014.
 
Carnikavas novada dome 2014.gada 12.septembrī noslēdza līgumu Nr. L-ĀTA-14-2318 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta ĀTA/2.3.1.1.1/14/63/048 īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē „Ārējo tirgus apgūšana” – ārējais mārketings”.
 
Dalība tūrisma izstādēs 2014
 
Carnikavas novada domes Tūrisma informācijas centrs
Tālrunis: 29326285, e-pasts:
 
 Balttour 2014
 
Tourest 2014
 
Reisen Hamburg 2014
 
MITT 2014