Drukāt

Bukleti un kartes

.

Aktuālākie tūrisma bukleti un ceļveži

Carnikavas novada tūrisma buklets (Carnikavas novada TIC 2018)

Carnikavas novads 2018 LV

 

Vidzemes piekrastes tūrisma karte (Saviļņojošā Vidzeme 2018)

Vidzeme Coast 2018 LV

 

Vidzemes piekrastes pārgājienu karte (Saviļņojošā Vidzeme 2018)

Vidzeme Coast HIKING MAP 2018

Piekrastes gājēju ceļa "Jūrtaka" tūrisma kartes un ceļveži

Jūrtaka ir garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa gar Baltijas jūras piekrasti, kas sākās pie Lietuvas-Latvijas robežas Nidas ciemā Latvijā un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā. Kopējais takas garums ir 1200 km. Maršruts ir sadalīts pa dienām un grūtības pakāpēm.

Piekrastes gājēju ceļa "Jūrtaka" tūrisma ceļvedis (2018)

CoastalHiking Guidebook lv.pdf

 

Piekrastes gājēju ceļa "Jūrtaka" tūrisma brošūra (2018)

Jurtaka turisma brosura lv

Gājēju ceļš "Jūrtaka" iet cauri Carnikavas novada teritorijai divos posmos: Vecāķi - Carnikava un Carnikava - Saulkrasti.

Informācija par 25. dienas posmu "Vecāķi - Carnikava" aplūkojuma posma brošūrā.
Informācija par 26. dienas posmu "Carnikava - Saulkrasti" aplūkojuma posma brošūrā.

Pārgājienu maršruts "Jūrtaka" un ar to saistītie tūrisma ceļveži un bukleti ir tapuši Igaunijas  –  Latvijas  programmas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Pārgājienu  maršruts  gar  Baltijas  jūras  piekrasti  Latvijā  un Igaunijā”  ietvaros. Carnikavas novads ir viens no projekta partneriem.

Latvijas tūrisma kartes un ceļveži

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ik gadu izdod dažādas bezmaksas tūrisma bukletus un ceļvežus par Latvijas reģioniem un Latviju kopumā. Šos tūrisma bukletus un ceļvežus publikācijas var aplūkot šajā saitē.

 

Vecāki tūrisma bukleti un ceļveži

Ņemot vērā tūrisma bukletu un ceļvežu izdošanas gadu, informācija par atsevišķiem tūrisma objektiem vai pakalpojumiem var būt novecojusi, tādēļ aicinām patstāvīgi pārliecināties par vecākajos tūrisma bukletos un ceļvežos iekļautās informācijas patiesumu.

CentralBalticCycling CB 59 Vidzemes velo kartes

CBC karte LV

CentralBalticCycling CB 59 Vidzemes velo brošūras

CBC brosura LV

Vidzemes Kultūras karte (VTA)

Share on Facebook Tweet